St1 aloittaa geotermisten syvälämpökaivojen porauksen Espoon Otaniemessä

Energiayhtiö St1:n geolämpöhanke etenee seuraavaan vaiheeseen Espoossa. Fortumin lämpölaitoksen alueelle Otaniemeen on koottu jättikokoinen porausjärjestelmä ja Suomen ensimmäisen geotermisen pilottilaitoksen syvälämpökaivojen poraaminen alkaa lähipäivinä.

St1 Deep Heat Oy teki helmikuussa investointipäätöksen geotermisen pilottilämpölaitoksen rakentamisesta Otaniemeen. Viime kesänä suoritettujen luotausporausten perusteella alue osoittautui lupaavaksi kallioperän lämpöä hyödyntävälle lämmöntuotannolle.

Syvälämpökaivojen porauksesta vastaava Strada Energy on koonnut alueelle massiivisen porausjärjestelmän, joka on kuljetettu paikalle 58 rekkakuormana. Pora on yli 50 metriä korkea ja sen nostokyky on yli 400 tonnia. Sähkökäyttöisen poran liityntäteho verkkoon on 6,3 MW. Poraa käyttää yhdessä vuorossa viisi henkilöä, joista osa on St1:n omaa henkilökuntaa.

Kahden seitsemän kilometrin syvyisen tuotantoreiän poraus päästään aloittamaan lähipäivinä ja monivaiheinen prosessi kestää noin kuusi kuukautta. Ensimmäisen reiän valmistuttua on vuorossa stimulointivaihe, jonka perusteella toisen reiän tarkka sijainti päätetään mahdollisimman hyvän veden virtauksen aikaansaamiseksi reikien välillä. Geotermiset reiät ja kallion luontaiset halkeamat toimivat maanalaisena lämmönvaihtimena ja ne yhdistetään maan pinnalla putkistolla lämpölaitoksen järjestelmiin. Reikien halkaisijat ovat alkupäässä yli 100 senttiä ja syvimmässä kohdassa runsaat 20 senttiä. Hanke työllistää rakennusvaiheessa jopa 50 henkilöä, joista valtaosa on suomalaista yrityksistä.

Pilottilaitoksen arvioitu käyttöönottoaika on helmikuu 2017. Lämpölaitoksen arvioidaan tuottavan parhaimmillaan jopa 40 megawatin teholla geolämpöä, jonka  Fortum tulee ostamaan kaukolämpöverkkoonsa ja pystyy kattamaan sillä jopa 10 % kaukolämmön tarpeesta Espoon alueella.

”Tutkimus- ja kehitystyö ja uusien energiaratkaisujen demostraatiot ovat kriittisessä asemassa, jos todella haluamme vauhdittaa Suomea nousuun ja korvata fossiilista tuontienergiaa kotimaisilla ratkaisuilla. Tämä geotermisen lämmön pilottihanke on strategiamme mukaista; perinteisen öljyliiketoimintamme tuotot mahdollistavat kasvavat panostuksemme paikallisen uusiutuvan energian tuotantoon”, sanoo St1:n hallituksen puheenjohtaja Mika Anttonen

"Geolämpöhanke on tärkeä osa Fortumin tavoitetta tehdä kaukolämpö hiilineutraaliksi Espoossa vuoteen
2030 mennessä. Monipuolistamme kaukolämmöntuotantoa hyödyntämällä geotermisen lämmön lisäksi puuperäisiä polttoaineita ja hukkalämpöä. Saamme näin pienennettyä merkittävästi lämmöntuotannon hiilidioksidipäästöjä ja tarjottua puhtaampaa kaukolämpöä espoolaisille", toteaa Fortumin teknologiajohtaja Heli Antila.

Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä on tyytyväinen St1:n ja Fortumin innovatiivisesta pilottihankkeesta. ”Espoo-tarinassa on linjattu, että kaupunki toimii ilmastonmuutoksen torjunnan edelläkävijänä. Geolämmön tuotanto vahvistaa kestävän Espoon roolia päästöjen vähentämisessä ja ilmastonmuutoksen torjunnassa”, hän sanoo. Mäkelän mukaan hanke on erinomainen esimerkki Espoo Innovation Gardenin yhteistyöstä ja mahdollisuuksista, joita länsimetron kehityskäytävä tutkimus-, kehitys- ja testialustana tarjoaa. ”Niitä Suomi tarvitsee”, Mäkelä jatkaa.

Täysin päästötön geoterminen lämpö voi merkitä voi merkitä isoa harppausta kohti fossiilisista polttoaineista luopumista lämmöntuotannossa. Meillä Suomessa yleisin lämmitysmuoto on pääosin fossiiliseen energiaan perustuva kaukolämpö. Pilottihankkeen myötä kallioperästä voidaan saada kaukolämmön tuotantoon uusiutuva energialähde, joka on hyödynnettävissä olemassa olevassa kaukolämpöverkostossa. Espoon hanke onkin yksi maamme uusiutuvan energian kärkihankkeita, jolle Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt investointitukea. Tekes tukee hankkeeseen liittyvää tieteellistä tutkimusta, jonka avulla kehitetään alaan liittyvää osaamista Suomessa.

Lisätietoja

St1 Nordic Oy, Uusiutuvan energian johtaja Jari Suominen, puh. 010 557 2371, jari.suominen@st1.fi

St1 Deep Heat Oy, tuotantojohtaja Tero Saarno, puh. 050 373 1923, tero.saarno@st1.fi

Fortum, teknologiajohtaja Heli Antila, puh. 040 5717 188, heli.antila@fortum.com

Espoon kaupunki, kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä, puh.046 877 3953, jukka.makela@espoo.fi

www.st1.fi/deepheat

arrow-right
Edellinen
Uusi Shell-asema avataan Vaasan Kivihaassa

22.04.16

Seuraava
Turku Energia ja St1 ovat solmineet aiesopimuksen Turkuun rakennettavasta geotermisestä laitoksesta

31.05.16

Liittyvät artikkelit

Lue kaikki