St1 planerar en terminal i Ingå för att öka distributionen av förnybara bränslen

Energibolaget St1 planerar i samarbete med hamnoperatören Inkoo Shipping en ny bränsleterminal och tillhörande hamnkaj i Joddböleområdet i Ingå. St1 har som mål att fatta ett investeringsbeslut värt ca 40 miljoner euro i början år 2022. Då kan verksamheten i terminalen starta i början av år 2023. När terminalen blir verklighet, öppnar den en ny rutt för St1 att exempelvis leverera flygbränsle från bolagets raffinaderi i Göteborg till Helsingfors-Vanda flygplats. En miljökonsekvensbedömning, som uppskattas pågå i cirka ett år, har startats om angående projektet.

Terminalprojektet i Ingå är ett led i en serie med investeringar, med vilka St1 i fortsättningen kan lansera allt fler förnybara bränslen på marknaden. För närvarande byggs ett bioraffinaderi vid St1:s raffinaderi i Göteborg. Förnybara bränslen, som HVO-diesel och flygbränsle, som tillverkas där kan transporteras med fartyg direkt till terminalen i Ingå och därifrån vidare till finländska kunder.

Enligt planen kommer St1 att vara verksamhetsutövare på terminalområdet medan Inkoo Shipping svarar för hamnoperatörstjänsterna. Den nya terminalen byggs också på Inkoo Shippings fastighet. St1 och Inkoo Shipping har ingått ett avtal om arrende och användning av markområdet som Inkoo Shipping äger.

 ”Hamn- och industriområdet i Ingå lämpar sig utmärkt för ny terminalverksamhet. Inkoo Shippings hamnoperatörstjänster finns också på området. Förutom förnybara bränslen möjliggör den planerade terminalen även upplagring av Power-to-liquid- bränslen, som tillverkas av koldioxid och väte som tagits tillvara genom en syntesprocess med hjälp av förnybar el, i takt med att framtida projekt framskrider. Terminalens preliminära genomflöde uppskattas till ca 500 000 m3 per år, men det kan växa upp till 1 000 000 m3 då efterfrågan på bränsle ökar”, säger Mika Wiljanen, verkställande direktör på St1 Oy.

”Vi är mycket nöjda över att ha fått just St1 som projektpartner, eftersom de redan har flera års erfarenhet av att driva bränsleterminaler och tydliga krav på säkerheten och riskhanteringen i verksamheten”, konstaterar Thomas Bergman, verkställande direktör på Inkoo Shipping och fortsätter: ”Det planerade terminalprojektet ger oss också tillväxtmöjligheter. Den nya kajen som ingår i projektet betjänar både bränsleterminalens och Inkoo Shippings övriga verksamhet, dvs. också hantering av torrfrakt. Laster som hanteras på den nya kajen är samma typ av bulklast som hanteras på den nuvarande kajerna i Ingå hamn.”

Sysselsättningsverkan under projektplaneringen, anläggningsskedet och införandet är totalt uppskattningsvis 120 årsverken, och efter att terminalen står färdig uppskattas den sysselsätta 3–5 personer direkt. Därutöver sysselsätter företagen som sköter logistiken samt anläggningens service och underhåll ett betydande antal människor indirekt.

Mer information:
St1 Oy, verkställande direktör Mika Wiljanen, tfn 040 194 6784, mika.wiljanen(at)st1.fi

Inkoo Shipping Oy Ab, verkställande direktör Thomas Bergman, tfn 050 337 9780, thomas.bergman(at)inkooshipping.fi

 
St1 Nordic AB är en nordisk energikoncern vars vision är att vara den ledande tillverkaren och leverantören av CO2-medveten energi.  Koncernen forskar och utvecklar ekonomiskt lönsamma och miljömässigt hållbara energilösningar. St1 fokuserar på bränslemarknadsaktiviteter, oljeraffinering och lösningar för förnybar energi, som avfallsbaserade avancerade etanolbränslen och industriell vindkraft. Koncernen har sammanlagt 1 300 St1- och Shell-stationer i Finland, Sverige och Norge. St1 har sitt huvudkontor i Helsingfors och bolaget har för närvarande mer än 770 anställda. www.st1.eu

Inkoo Shipping Oy Ab är en inhemsk, privatägd allmän kommersiell hamn. Företagets nyckelkompetens är stuvnings-, terminal- och klareringstjänster i anslutning till import och export av bulkgods. Företaget har verksamhetsställen i Ingå, Kantvik och Pargas. Hamnarnas geografiska läge möjliggör utmärkta servicemöjligheter för många företag på grund av goda sjöfarts- och vägförbindelser, och detta är också den stabila grunden för företagets tillväxt vid sidan av ett mångsidigt serviceerbjudande. Inkoo Shipping har över 50 anställda. www.inkooshipping.fi

arrow-right
Edellinen
Koronavirusepidemian (COVID-19) vaikutus St1- ja Shell-asemiin

24.03.20

Seuraava
St1 Nordic Oy, Tilinpäätöstiedote 2019

31.03.20

Liittyvät artikkelit

Lue kaikki