SCA:n ja St1:n Biorefinery Östrandille sopimus EU:n innovaatioavustuksesta

SCA:n ja St1:n yhteisyritys Biorefinery Östrand allekirjoitti joulukuun alussa Euroopan ilmasto-, infrastruktuuri- ja ympäristöasioiden toimeenpanoviraston (CINEA) kanssa sopimuksen, joka oikeuttaa yrityksen noin 167 miljoonan euron innovaatioavustukseen tulevan investointipäätöksen toteutuessa. Sopimuksen mukaan tulevalla kestävän lentopolttoaineen ja biopolttoaineen tuotannolla on saavutettava lähes yhdeksää miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia vastaava ilmastohyöty ensimmäisten 10 vuoden aikana.

”Meillä on yhä pitkä matka edessämme, mutta on erittäin positiivista, että Biorefinery Östrand on valittu yhdeksi Euroopan tärkeimmistä ilmastohyötyjä tuovista hankkeista”, Biorefinery Östrandin toimitusjohtaja Roger Östlin sanoo.

Innovaatiotuen aikataulu on haastava, sillä se riippuu viranomaislupien nopeasta saannista ja aikakriittisten laitteiden lyhyistä toimitusajoista.

”Odotamme jo kovasti tehokasta hankkeen arviointiprosessia Ruotsin energiamarkkinaviraston ja valtakunnallisesta sähköverkosta vastaavan Svenska Kraftnätin kanssa, sillä näin voidaan saada lupa sähkön kytkennälle siirtoverkkoon ja voimme samanaikaisesti jatkaa laitoksen suunnittelua tiiviissä vuoropuhelussa valikoitujen toimittajien kanssa”, Östlin kertoo.

Miika Eerola, CEO St1 Refinery AB, on tyytyväinen sopimukseen CINEAn kanssa.

"EU:n halu tukea St1:n ja SCA:n Biorefinery Östrand -projektia tarkoittaa, että voimme yhdessä nopeuttaa kiireellisesti tarvittavaa energiamuutosta yhdistämällä voimamme. Ilmailun hiilidioksidipäästöjen vähentämisen lisäksi voimme tarjota muoviteollisuudelle kestävämmän, uusiutuvan vaihtoehdon korvaamaan fossiilisia raaka-aineita uusiutuvalla naftalla", sanoo Eerola.

CINEA ilmoitti 13.7.2023, että Biorefinery Östrand on valittu yhdeksi EU:n johtavista ilmailualan vihreän siirtymän hankkeista. Päätöksen jälkeen käytiin keskusteluja hankkeen kehittämiseen kohdennettavasta innovaatiotuesta, investoinnin mahdollisesta sisällöstä sekä laitoksen ensimmäisistä toimintavuosista.

Biorefinery Östrand on yksi kahdeksasta hankkeesta, joille on varattu tukea CINEAn yleisessä päästövähennysluokassa. CINEA on hyväksynyt yhteensä 167 miljoonan euron apurahan yritykselle. Tukea jaetaan juoksevasti eri vaiheissa edellyttäen, että SCA ja St1 päättävät investoida biojalostamoon. Jos investointipäätöstä ei tehdä, hanketta ei toteuteta.

SCA Energyn projektijohtaja Therese Nylander on johtanut avustukseen liittyvää työtä.

”Sopimukseen pääseminen on osoitus hankkeen tärkeydestä ja siitä, kuinka merkittävästi se tukee EU:n pyrkimyksiä edistää energiasiirtymää muun muassa ilmailualalla”, Nylander toteaa.

Erityisen tärkeää hankkeessa on kehittää nykyisiä teknologioita siten, että niitä voidaan skaalata ja käyttää tehokkaasti päivittäin.

Sopimuksen ehtojen mukaisesti Biorefinery Östrandin on jaettava hankkeesta saatavaa olennaista tietoa niille, jotka haluavat toteuttaa vastaavanlaisen laitoksen tai suunnitella, rakentaa ja käyttää laitoksia, joissa tuotetaan pääasiallisesti kestävää lentopetrolia (SAF), muuta kuin biologista alkuperää olevia uusiutuvia polttoaineita (RFNBO) metsäteollisuuden tähteistä ja sivuvirroista (sahanpuru, kuori ja pelletit) sekä uusiutuvaa sähköä. Laitoksessa pystytään valmistamaan myös uusiutuvaa naftaa, jolla muoviteollisuus voi korvata fossiilisia raaka-aineita.

Tulevalla biojalostamolla olisi merkittävästi potentiaalia luoda liiketoiminta- ja ilmastohyötyjä sekä lisätä polttoaineen tuotantoa EU:n alueella, mikä on erittäin tärkeää nykyisessä epävarmassa geopoliittisessa tilanteessa. Laitoksen ensimmäisten 10 toimintavuoden aikana saavutettava hiilidioksidipäästöjen vähenemä vastaisi arviolta lähes yhdeksää miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia. Tätä voidaan verrata Ruotsin kotimaan lentoliikenteen päästöihin vuodelta 2022, jotka Ruotsin ympäristönsuojeluviraston alustavan laskelman mukaan olivat 306 000 hiilidioksiditonnia.

Lisätietoja:
SCA Press Office, +46 60 19 33 01
 

arrow-right
Edellinen
St1 investoi aurinkoenergiaan

29.11.23

Seuraava
Aneo, HitecVision and St1 join forces with the intention to consolidate ownership in Biokraft International, which would trigger a mandatory bid obligation

18.12.23

Liittyvät artikkelit

Lue kaikki