St1 suunnittelee Inkooseen terminaalia uusiutuvien polttonesteiden jakelun kasvattamiseksi

Energiayhtiö St1 suunnittelee yhteistyössä satamaoperaattori Inkoo Shippingin kanssa uutta polttonesteterminaalia ja siihen liittyvää satamalaituria Inkoon Joddbölen alueelle. St1:n tavoitteena on tehdä n. 40 miljoonan euron investointipäätös vuoden 2022 alkupuolella, jolloin terminaalin toiminta voisi alkaa vuoden 2023 alussa. Toteutuessaan terminaali avaa St1:lle uuden reitin esim. uusiutuvien lentopolttonesteiden toimittamiselle yhtiön Göteborgin jalostamolta Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Hankkeesta on käynnistetty ympäristövaikutusten arviointimenettely, jonka arvioidaan kestävän noin vuoden.

Inkoon terminaali

Inkoon terminaalihanke on jatkoa sarjalle investointeja, joiden myötä St1 pystyy jatkossa tuomaan markkinoille yhä enemmän uusiutuvia polttonesteitä. St1:n Göteborgin jalostamon yhteyteen rakennetaan parhaillaan biojalostamoa. Siellä valmistettavia uusiutuvia polttonesteitä kuten HVO-dieseliä ja lentopolttonesteitä voidaan kuljettaa laivalla suoraan Inkoon terminaaliin ja sieltä edelleen suomalaisille asiakkaille.

Suunnitelman mukaan St1 tulee olemaan terminaalialueen toiminnanharjoittajana ja satamaoperaattoripalveluista vastaa Inkoo Shipping, jonka kiinteistölle uusi terminaali rakennetaan. St1 ja Inkoo Shipping ovat tehneet sopimuksen Inkoo Shippingin omistaman maa-alueen vuokraamisesta ja käytöstä.

”Inkoon satama- ja teollisuusalue syväväylineen soveltuu erinomaisesti uuteen terminaalitoimintaan. Myös Inkoo Shippingin satamaoperaattoripalvelut ovat siellä jo valmiina. Uusiutuvien polttoaineiden lisäksi suunniteltu terminaali mahdollistaa tulevaisuuden hankkeiden edetessä varastoinnin myös Power-to-liquid -polttonesteille, joita valmistetaan synteesiprosessilla talteen otetusta hiilidioksidista ja vedystä hyödyntäen uusiutuvaa sähköä. Terminaalin alustava läpimeno olisi n. 500 000 m3 vuodessa, mutta se voi kasvaa jopa 1 000 000 m3:iin polttoaineiden kysynnän kasvaessa”, linjaa St1 Oy:n toimitusjohtaja Mika Wiljanen.

”Olemme tyytyväisiä saatuamme hankekumppaniksi juuri St1:n, jolla on polttoaineterminaalien operoinnista jo vuosien kokemus ja selkeät vaatimukset toiminnan turvallisuudelle ja riskienhallinnalle”, toteaa Inkoo Shippingin toimitusjohtaja Thomas Bergman ja jatkaa: ”Suunniteltu terminaaliprojekti luo myös meille kasvumahdollisuuksia. Hankkeeseen sisältyvä uusi satamalaituri palvelee sekä polttonesteterminaalin että Inkoo Shippingin muuta toimintaa eli myös kuivarahdin käsittelyä. Uudella laiturilla käsiteltävät lastit ovat samantyyppisiä bulk-lasteja, kuin mitä Inkoon sataman nykyisilläkin laitureilla käsitellään.”

Projektin suunnittelun, rakentamisen ja käyttöönoton aikainen työllistävä vaikutus on kaikkiaan arviolta 120 henkilötyövuotta ja terminaalin valmistuttua sen toimintojen arvioidaan työllistävän suoraan 3 - 5 henkilöä. Lisäksi logistiikkaa hoitavat yritykset sekä laitoksen huolto ja kunnossapito työllistävät välillisesti merkittävän määrän ihmisiä.

Lisätietoja:

St1 Oy, toimitusjohtaja, Mika Wiljanen, puh. 040 194 6784, mika.wiljanen(at)st1.fi

Inkoo Shipping Oy Ab, toimitusjohtaja Thomas Bergman, puh. 050 337 9780, thomas.bergman(at)inkooshipping.fi

St1 Nordic Oy on pohjoismainen energiakonserni, jonka visiona on olla CO2-hyvän energian valmistaja ja myyjä. Konserni tutkii ja kehittää taloudellisesti kannattavia ja ympäristön kannalta kestäviä energiaratkaisuja. St1 keskittyy polttonesteiden markkinointiin, öljynjalostukseen sekä uusiutuvan energian ratkaisuihin, kuten jätepohjaisiin edistyneisiin etanolipolttonesteisiin ja teolliseen tuulivoimaan. Konsernilla on kaikkiaan 1300 St1- ja Shell-huoltoasemaa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. St1:n pääkonttori on Helsingissä ja sen palveluksessa on yli 770 henkilöä. www.st1.eu

Inkoo Shipping Oy Ab on kotimainen yksityisesti omistettu yleinen kaupallinen satama. Yrityksen avainosaamista on irtotavaran tuontiin ja vientiin liittyvät ahtaus-, terminaali, ja laivanselvityspalvelut. Yrityksellä on toimipaikkoja Inkoossa, Kantvikissa sekä Paraisilla. Satamien maantieteellinen sijainti mahdollistaa erinomaiset palvelumahdollisuudet monille yrityksille hyvien meri- ja tieyhteyksien johdosta ja tämä on myös yrityksen kasvun vakaa pohja monipuolisen palvelun tarjonnan lisäksi. Inkoo Shippingin palveluksessa työskentelee yli 50 henkilöä. www.inkooshipping.fi

arrow-right
Edellinen
St1 Oy:n varautuminen koronaepidemian aikana

14.03.20

Seuraava
Koronavirusepidemian (COVID-19) vaikutus St1- ja Shell-asemiin

24.03.20

Liittyvät artikkelit

Lue kaikki