St1 Nordic Oy saanut St1 Norge Automat AS:n osakkeiden myynnin päätökseen

St1 Nordic Oy ja Blue Energy Holding AS, AS Green Cube Innovationin 100 %:sesti omistama tytäryhtiö, solmivat tammikuussa 2016 sopimuksen St1 Norge Automat AS:n (aiemmin St1 Norge AS) osakkeiden myynnistä. Kauppa on nyt toteutettu. Myynti on seurausta Norjan kilpailuviranomaisten tekemään päätökseen, joka liittyy St1 Nordic Oy:n norjalaisen Smart Fuel AS:n (nyt St1 Norge AS) hankintaan vuonna 2015.

St1 Norge Automat AS:llä on 39 St1-automaattijakeluasemaa Norjassa. Ostajalla on oikeus käyttää St1-brändiä asemilla tammikuuhun 2019 asti.

Lisätietoja

St1 Nordic Oy, Kim Wiio, toimitusjohtaja, +358 1055 711

St1 on pohjoismainen energiakonserni, jonka visiona on olla CO2-hyvän energian valmistaja ja myyjä. Yritys tutkii ja kehittää taloudellisesti kannattavia ja ympäristön kannalta kestäviä energiaratkaisuja. St1 koostuu kahdesta sisarkonsernista: St1 Nordickeskittyy polttonesteiden markkinointiin Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa sekä uusiutuvan energian ratkaisuihin, kuten jätepohjaisiin edistyneisiin etanolipolttonesteisiin ja teolliseen tuulivoimaan. Konsernilla on kaikkiaan 1400 St1- ja Shell-huoltoasemaa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Sisarkonserni St1 Group keskittyy puolestaan öljynjalostukseen. St1:n pääkonttori on Helsingissä ja yrityksen palveluksessa on 700 henkilöä. St1 Groupin on suunniteltu sulautuvan St1 Nordiciin 31.12.2017.  www.st1.fiwww.st1.eu

arrow-right
Edellinen
Raahen Sarvankankaan tuulipuisto täydentää TuuliWatin mittavan investointiohjelman – uusi tähtäin Pohjoismaissa

08.09.17

Seuraava
St1 osallistuu valtakunnalliseen Jäätyvä 2017 -harjoitukseen

26.09.17

Liittyvät artikkelit

Lue kaikki