Iin Olhavan uudet voimalat nostavat TuuliWatin tuulivoimakapasiteetin yli 200 megawattiin

Iin Olhavan tuulipuiston laajennuksen myötä suomalaisen TuuliWatti Oy:n tuotantokapasiteetti ylittää 200 megawattia. Kolme uutta voimalaa tuottavat nyt puhdasta tuulisähköä nostaen Olhavan tuulipuiston kokonaistehon 33,9 megawattiin, mikä vastaa noin 50.000 kerrostaloasunnon tarpeita.

Laitetoimittaja Vestaksen toimittamien 3,3 MW:n tuulivoimaloiden turbiinit on suunniteltu tehokkaaseen sähköntuotantoon erityisesti matalammissa tuulioloissa. Innovatiivisen muotoilun ansiosta roottorin lavoissa on lähes 30 prosenttia enemmän pyyhkäisypintaa, joten sähköntuotanto on entistäkin kustannustehokkaampaa. TuuliWatin perinteen mukaisesti uusilla tuulivoimaloilla on nimikkokummeina iiläiset pienokaiset: Miia, Eemeli ja Jesse.

”Olhavan tuulipuiston laajennus on meille tärkeä virstanpylväs. Nyt valmiiksi rakennettuna ja tuotannossa on reilu kolmasosa monivuotisen investointiohjelmamme suunnitellusta kapasiteetista”, toteaa TuuliWatti Oy:n toimitusjohtaja Jari Suominen.

Perämeren rannalla sijaitseva 640-vuotias Iin kunta edustaa modernia energiapolitiikkaa ja on vahvasti profiloitunut uusiutuvan energian kuntana. Iissä sijaitsee Suomen suurin rakenteilla oleva tuulipuistojen keskittymä. ”Olimme jo tänä vuonna ehdolla Suomesta Pohjoismaiden neuvoston ympäristöpalkinnon saajaksi ja kahden vuoden päästä tavoittelemme uudelleen voittoa”, kunnanjohtaja Markku Kehus kertoo.

”Iin kunta on yksi edelläkävijöistä, jotka ovat tarttuneet ripeästi puhtaan tuulivoiman tuotannon mahdollisuuksiin. Myös asukkaat ovat suhtautuneet positiivisesti tuulivoimalahankkeisiin”, Suominen kiittelee. ”Näin ei valitettavasti kuitenkaan ole kaikkialla Suomessa. On esimerkkejä, joissa yksittäisten – jopa täysin eri puolella maata asuvien – henkilöiden käynnistämät valitusprosessit ovat vuosilla hidastaneet tai jopa kaataneet tuulivoimahankkeita, joita paikalliset asukkaat olisivat halunneet omalle alueelleen. Tilanne on kestämätön niin paikallisen työllisyyden ja hyvinvoinnin kehittämisen kuin valtiovallan asettamien uusiutuvan energian tavoitteidenkin kannalta.”

Äänitasosta päättäminen tuo työrauhan tuulivoimarakentamiselle

Erityisesti tuulivoimaloiden ääni on Suomessa herättänyt suhteettoman paljon keskustelua. 
”Esimerkiksi Raahen Kopsan paljon puhuttujen voimaloiden osalta tutkimukset kuitenkin osoittivat, etteivät melurajat ylittyneet – eli ennen hanketta tehty teoreettinen melumallinnus toimii aivan oikein”, Suominen kertoo.

Nykytilanne ääniarvojen osalta on hämmentävä niin tuulivoimarakentajille kuin päättäjillekin. Ympäristöministeriön asettaman työryhmän ehdotus tuulivoimamelun ohjearvoiksi on parhaillaan lausuntokierroksella. ”Tärkeintä on, että äänitasosta päästään yhteisymmärrykseen, jotta pelisäännöt asumisen ja tuulivoimarakentamisen yhteensovittamiseksi saadaan sovittua. Rakentaminen voi jatkua, kun viranomaiset ja päättäjät saavat varmuuden siitä, mitä ohjeistusta tullaan jatkossa noudattamaan”, Suominen sanoo.

Työterveyslaitoksen äänitutkijan Valtteri Hongiston tutkimuksen mukaan tuulivoimalan näkyminen, asenteet tuulivoimaa kohtaan sekä mahdollinen taloudellinen hyötyminen tuulivoimalasta selittävät eurooppalaisten tutkimusten mukaan tuulivoimamelun häiritsevyyttä paremmin kuin itse äänitaso.

”Tämä näkyy myös tuulivoimahankkeisiin liittyvissä valituksissa: valituksia tehdään ja luvataan ottaa pois, mikäli korvausehtoihin suostutaan. Onko tämä valitusoikeuden tarkoitus?”, Jari Suominen kysyy.

Suomisen mukaan vaikuttaakin siltä, että tuulivoimasta on tullut muutosvastarinnan malliesimerkki. ”Olisi toivottavaa, että tässä taloudellisessa tilanteessa suomalaisilta löytyisi yhteisöllisyyttä ja valmiutta yhdessä pohtia, kuinka saamme lisää työtä ja hyvinvointia ja samalla vähennämme riippuvuutta kalliista tuontienergiasta”, Suominen vetoaa.

Lisätietoja

TuuliWatti Oy, toimitusjohtaja Jari Suominen, 010 557 2371, jari.suominen@tuuliwatti.fi
Iin kunta, kunnanjohtaja Markku Kehus, 050-388 1800, markku.kehus@ii.fi

TuuliWatti Oy on energiayhtiö St1 Nordic Oy:n ja S-ryhmän S-Voima Oy:n omistama teollisen tuulivoiman osakkuusyritys. S-Voiman omistavat SOK ja alueosuuskaupat. Vuonna 2009 perustettu yhtiö kehittää ja rakentaa tuulipuistoja maa-alueilla tähdäten lähivuosina merkittävän tuulivoimakapasiteetin rakentamiseen eri puolille Suomea. www.tuuliwatti.fi

arrow-right
Edellinen
St1 ja Fortum aloittavat geotermisen lämmöntuotannon pilottihankkeen Espoossa

28.11.14

Seuraava
St1 Nordic Oy ostaa Shellin Norjan markkinointiyhtiön osakkeet

18.12.14

Liittyvät artikkelit

Lue kaikki