Kajaanin Cellunolix®-etanolitehtaan rakentaminen etenee aikataulussa

Maailman ensimmäisen sahanpurua raaka-aineena hyödyntävän etanolitehtaan rakentaminen etenee aikataulun mukaisesti Kajaanin Renforsin Rannan teollisuusalueella SOK:n ja St1:n omistaman North European BioTech Oy (NEB) investointina.  Laitoksen vuosittainen tuotantokapasiteetti – 10 miljoonaa litraa edistyksellistä etanolia –  vuokrataan öljy- ja biotuotteiden tukkukauppaa harjoittavalle North European Oil Trade Oy:lle (NEOT). Se toimittaa polttonesteet suurille suomalaisille huoltamoketjuille – ABC:lle, St1:lle ja Shellille – yhteensä lähes 1000 huoltoasemalle. Sahanpurusta valmistettu liikenteen etanoli tukee erinomaisesti Suomen hallituksen tavoitetta lisätä kestävistä raaka-aineista tuotettujen kotimaisten biopolttoaineiden käyttöä.

St1 Biofuels Oy:n toimittaman Cellunolix®-laitoksen testiajot aloitetaan tulevan kesän aikana ja raaka-ainetoimitukset ja käyttöönotto alkavat loppuvuodesta 2016. Kaikkiaan tuotekehitys-, suunnittelu- ja rakennusaikana hankkeen työllistävä vaikutus on noin 200 henkilötyövuotta. Toukokuussa alkaa laitoksen käyttöhenkilökunnan rekrytointi, mikä tarkoittaa n. 10 - 15 pysyvää uutta työpaikkaa. Rakennustyöt Renforsin Rannassa etenevät suunnitellusti. Pihalle on jo noussut useita isoja säiliöitä perustuksineen ja biojalostamon laitteiden asennustyöt kuorimorakennuksen sisällä ja ympäristössä suoritetaan talven aikana.

Jäte- ja tähdepohjaisen etanolin käyttö ja tuotanto kasvavat

Cellunolix®-laitoksessa valmistettavaa etanolia tullaan käyttämään biokomponenttina tavallisessa bensiinissä ja siitä valmistetaan flexifuel-autoihin sopivaa kotimaista E85-polttonestettä, jota myydään tällä hetkellä jo noin 115 St1-, Shell- ja ABC-asemalla Suomessa.

”ABC on panostanut systemaattisesti E85-jakeluasemien määrän kasvattamiseen. E85:llä voidaan tehokkaasti lisätä kotimaassa tuotetun uusiutuvan energian määrää liikenteessä. Flexifuel-autojen lisäksi Suomen teillä liikkuu satoja tuhansia vanhoja bensiiniautoja, joiden etanolimuunnoksen E85:lle soveltuviksi valtionhallinto mahdollisti viime syksynä”, toteaa SOK:n ABC-ketjuohjauksen kehitysjohtaja Tiina Vehmala-Viksten.

Samoin St1 on jatkuvasti laajentanut RE85-jakeluverkostoaan Suomessa. Samalla yhtiö etsii parhaillaan sijoituspaikkaa kahdelle uudelle Cellunolix®-laitokselle, joiden tuotantokapasiteetti tulisi olemaan vähintään viisinkertainen Kajaaniin nähden – eli 50 miljoonaa litraa bioetanolia vuodessa.

”Puupohjainen etanolintuotantokonseptimme nähdään myös kansainvälisesti erittäin kiinnostavana – erityisesti alueilla, missä havupuuta kasvaa. Kartoitammekin tällä hetkellä paikkoja uusille tuotantolaitoksille paitsi Suomesta, myös Ruotsista ja Norjasta. Pohjoismaisen kotimarkkinan ulkopuolella selvitämme samalla mahdollisuuksia teknologian lisensiointiin”, kertoo St1 Biofuelsin toimitusjohtaja Mika Aho.

Suomen biovelvoite voidaan täyttää kotimaisella tuotannolla

St1:n ja SOK:n investoinneilla kotimaiseen jäte- ja tähdepohjaiseen etanolin tuotantoon täytetään Suomen asettamaa kunnianhimoista liikenteen uusiutuvan energian velvoitetta, joka tähtää merkittävään kasvihuonepäästöjen vähentämiseen.

”Meillä biopolttoaineiden jakeluvelvoitteita kasvatetaan muita EU-maita nopeammin. Hallituksen asettamat tavoitteet puolittaa tuontiöljyn energiakäyttö ja lisätä uusiutuvan energian osuus 40 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä ovat erittäin haastavia. Tavoitetaso tulisi suhteuttaa kotimaisen biopolttoainetuotannon tasolle. On oleellista huomioida, että öljytuotteiden korvaaminen  tuontibiopolttoaineilla, voi aiheuttaa erittäin suuret kustannukset kansantaloudellemme”, linjaa NEOT:n kestävyys- ja biopolttoaineasioista vastaaja asiantuntija Timo Huhtisaari.

Tulevan, vuoteen 2030 tähtäävän jakeluvelvoitelainsäädännön tärkein tavoite onkin saada aikaan kilpailukykyisiä investointeja kestävään, ruokaketjun ulkopuoliseen raaka-aineeseen pohjautuvaan, kotimaiseen biopolttoainetuotantoon. Samanaikaisesti pitää myös määrätietoisesti kehittää edistyneiden biopolttoaineiden luontaista kysyntää tuomalla markkinoille nykyisen E85-korkeaseosetanolin lisäksi myös uusia, enemmän etanolia sisältäviä polttoaineita – esim. luomalla E20-standardi sekä laajentamalla raskaan kaluston ED95-polttoaineen käyttöä.

Lisätietoja

St1 Biofuels Oy, toimitusjohtaja Mika Aho
050-500 2071, mika.aho@st1.fi

North European Oil Trade Oy (NEOT), kestävyys– ja biopolttoaineasioista vastaava asiantuntija 
Timo Huhtisaari
010 768 0958, timo.huhtisaari@neot.fi

SOK, ABC-ketjun kehitysjohtaja Tiina Vehmala-Viksten
050 388 3184, tiina.vehmala-viksten@sok.fi

arrow-right
Edellinen
St1:n geolämpöhanke etenemässä kohti pilottilaitoksen rakentamista

10.12.15

Seuraava
St1 Nordic Oy myy St1 Norge AS:n osakkeet

22.01.16

Liittyvät artikkelit

Lue kaikki