St1 on allekirjoittanut aiesopimuksen Viken Skogin ja Treklyngenin kanssa Cellunolix® -etanolilaitoksesta Norjaan

St1 Nordic Oy:n norjalainen tytäryhtiö Smart Fuel AS on allekirjoittanut aiesopimuksen Viken Skog SA:n sekä sen tytäryhtiö Treklyngen Holding AS:n kanssa Cellunolix® -etanolintuotantolaitoksen rakentamisesta Norjaan.

St1:n tavoite on rakentaa Cellunolix®-etanolilaitos Follumin teollisuusalueelle Hønefossissa hyödyntäen mahdollisimman paljon olemassa olevaa entisen paperitehtaan alueen teollista infrastruktuuria ja laitteita. Tehtaan suunniteltu tuotantokapasiteetti on 50 miljoonaa litraa vuodessa paikallisen puuteollisuuden tähteistä valmistettua edistynyttä sellupohjaista bioetanolia liikennekäyttöön.

Projektin arvioidaan olevan investointipäätösvaiheessa vuonna 2018 ja tehtaan käynnistyvän vuonna 2021.

”St1 etsii paikkoja uusille Cellunolix®-tehtaille kaikissa toimintamaissaan eli Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Olen iloinen, että hankkeemme Norjassa on edistynyt hyvin. Tämä projekti  heijastaa mielestämme erittäin hyviä mahdollisuuksia tuottaa ja markkinoida Norjassa edistyneitä biopolttoaineita, joilla on erinomainen CO2-jalanjälki. Niillä on mahdollista korvata fossiilisia polttoaineita täytettäessä liikenteen energiatarpeita kestävästi”, sanoo Mika Wiljanen, Smart Fuel AS:n toimitusjohtaja.

Pohjoismainen energiayhtiö St1 on pioneeri jätepohjaisen edistyneen etanolin tuotannossa ja tuotantoteknologioissa. Yhtiöllä on Suomessa jo neljä elintarviketeollisuuden tähteitä hyödyntävää Etanolix®-laitosta ja Bionolix®-laitos, joka käyttää raaka-aineenaan kauppojen ja kotitalouksien biojätteitä. St1 on myös osaomistajana ja teknologiatoimittajana North European Bio Tech:issä (NEB), jolla on Etanolix®-tehdas St1:n jalostamolla Göteborgissa. NEB:in ensimmäinen Cellunolix®-laitos, joka tulee käyttämään raaka-aineenaan sahanpurua, aloittaa tuotannon Kajaanissa tänä vuonna.

“Tämä projekti on virstanpylväs toteuttaessamme visiotamme olla johtava CO2-hyvän energian valmistaja ja myyjä Norjassa. Olemme hyvin innostuneita mahdollisuudesta tehdä yhteistyötä Treklyngenin ja Viken Skogin kanssa uusiutuvasta metsäteollisuuden tähteestä valmistettavan uusiutuvan polttoaineen tuotannossa”, sanoo Thomas Hansen, uusiutuvan energian johtaja, Smart Fuel AS. “Aiomme hyödyntää oman biopolttoainetuotantomme sivuvirtoja laitoksen oman energian tuottamiseksi noudattaen suljetun kierron periaatetta”, Hansen lisää.

St1:n jätteistä ja tähteistä valmistetulla etanolilla on ainutlaatuinen CO2-tase; tuotetun polttoaineen elinkaaripäästöt ovat jopa 90 % vähemmän verrattuna perinteisiin fossiilisiin polttoaineisiin. Raaka-aineiden ansiosta tuotannolla ei ole suoria eikä epäsuoria vaikutuksia metsiin, biodiversiteettiin tai maan käyttöön.

“Treklyngen on iloinen mahdollisuudesta työskennellä vahvan ja osaavan yrityksen kanssa, joka jakaa mielenkiintomme uusiutuvien polttoaineiden edistämiseen ja tuotantoon. Uskomme St1:n kanssa  projektin suunnittelun ja toteutuksen edistyvän hyvin. Tällä projektilla on myös merkittäviä potentiaalisia synergioita muiden Follumin alueelle suunniteltujen tuotantolaitosten kanssa”, sanoo Rolf Jarle Aaberg, Treklyngen Holding AS:n toimitusjohtaja.

Lisätietoja

Jari Suominen, uusiutuvan energian johtaja, St1 Nordic Oy, +358 50 5956 780, jari.suominen@st1.fi
Mika Wiljanen, toimitusjohtaja, Smart Fuel AS, +358 40 1946 784, mika.wiljanen@st1.fi
Thomas Hansen, uusiutuvan energian johtaja, Smart Fuel AS, +47 22 66 56 35, thomas.hansen@st1.no
Rolf Jarle Aaberg, toimitusjohtaja, Treklyngen Holding AS, +47 977 08 138, rja@viken.skog.no

St1 on pohjoismainen energiakonserni, joka visiona on olla CO2-hyvän energian valmistaja ja myyjä. Yritys tutkii ja kehittää taloudellisesti kannattavia ja ympäristön kannalta kestäviä energiaratkaisuja. St1 koostuu kahdesta sisarkonsernista: St1 Nordic keskittyy polttonesteiden markkinointiin Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa sekä uusiutuvan energian ratkaisuihin, kuten jätepohjaisiin edistyneisiin etanolipolttonesteisiin ja teolliseen tuulivoimaan. Konsernilla on kaikkiaan 1450 St1- ja Shell-huoltoasemaa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Sisarkonserni St1 Group keskittyy puolestaan öljynjalostukseen. St1:n pääkonttori on Helsingissä ja yrityksen palveluksessa on 700 henkeä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. www.st1.fiwww.st1.eu

Treklyngen Holding AS on Viken Skog SA:n kokonaan omistama tytäryhtiö, suurin metsänomistajien osuuskunta Norjassa. Treklyngen on hankekehitysyhtiö, jonka tavoite on suunnitella ja rakentaa uutta metsäteollisuutta Follumin alueelle, Hønefossiin, tunnin matkan päähän Oslosta. Follum on entinen paperitehdasalue, jossa on vahva infrastruktuuri, voiman ja lämmön tuotantoa sekä merkittävä maa-alue, johon Treklyngen suunnittelee useita toteutettavia hankkeita seuraavan kahden-viiden vuoden kuluessa. www.viken.skog.no

arrow-right
Edellinen
Uudet suuaukot parantavat korttiautomaattien turvallisuutta

15.07.16

Seuraava
Suomen suurin tuulivoimapuisto täydessä tuotannossa Kalajoella

23.08.16

Liittyvät artikkelit

Lue kaikki