St1 suunnittelee kehittyneiden biopolttoaineiden tuotannon laajentamista uusiutuvaan dieseliin

St1 investoi uuden vedyntuotantoyksikön jalostamolleen Göteborgiin Ruotsiin. Tämä on ensimmäinen vaihe suunnitellusta investointien sarjasta, jotka mahdollistavat uusiutuvan dieselin tuotannon aloittamisen St1:n jalostamolla vuonna 2020. Uuden vedyntuotantoyksikön rakentaminen alkaa välittömästi ja sen arvioidaan valmistuvan vuoden 2018 lopussa. Tämä vedyntuotantoyksikön investointiprojekti tähtää 200 000 tonnin vuotuisen uusiutuvan dieselin tuotantokapasiteetin mahdollistamiseen. Projektin ensimmäisen vaiheen arvo on 40 miljoonaa euroa.

St1 jatkaa myös edistyneen etanolin tuotantoteknologioiden suunnittelua keskittyen vahvasti lignoselluloosapohjaisiin raaka-aineisiin. Ensimmäisen Cellunolix®-tehtaan, joka valmistaa edistynyttä etanolia sahanpurusta Kajaanissa, on tarkoitus saavuttaa täysi tuotantoteho vuoden 2017 lopussa. St1:llä on jo operoinnissa hajautettuja etanolin tuotantolaitoksia, jotka tuottavat kehittynyttä jätepohjaista etanolia liikennekäyttöön käyttäen raaka-aineenaan mm. leipomoiden jätteitä. Yksi laitoksista on integroitu St1:n jalostamoon Göteborgissa.

St1:n pitkän ajan kehittyneiden uusiutuvien polttonesteiden strategian tavoite on parantaa yhtiön suhteellista kilpailukykyä sen täyttäessä uusiutuvan energian ja kasvihuonekaasujen vaatimuksia kotimarkkinoillaan eli Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

Lisätietoja:

Bo-Erik Svensson, toimitusjohtaja, St1 Refinery, puh. +46 31 744 6250, bo-erik.svensson@st1.se

St1 on pohjoismainen energiakonserni, jonka visiona on olla CO2-hyvän energian valmistaja ja myyjä. Yritys tutkii ja kehittää taloudellisesti kannattavia ja ympäristön kannalta kestäviä energiaratkaisuja. St1 koostuu kahdesta sisarkonsernista: St1 Nordic keskittyy polttonesteiden markkinointiin Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa sekä uusiutuvan energian ratkaisuihin, kuten jätepohjaisiin edistyneisiin etanolipolttonesteisiin ja teolliseen tuulivoimaan. Konsernilla on kaikkiaan 1400 St1- ja Shell-huoltoasemaa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Sisarkonserni St1 Group keskittyy puolestaan öljynjalostukseen. St1:n pääkonttori on Helsingissä ja yrityksen palveluksessa on 700 henkilöä. St1 Groupin on suunniteltu sulautuvan St1 Nordiciin 31.12.2017. www.st1.fiwww.st1.eu

arrow-right
Edellinen
Kirjallisen menettelyn lopputulos: ehdotettu päätös hyväksytty

03.07.17

Seuraava
St1 Nordic Oy sai hyväksynnän St1 Norge Automat AS:n osakkeiden myyntiin

17.07.17

Liittyvät artikkelit

Lue kaikki