St1 myy nykyisen tuulivoimakapasiteettinsa Suomessa ja laajentaa tuulivoimatuotantoaan Pohjoismaihin

St1 Nordic Oy:n ja S-Voiman tasaosuuksin omistama teollisen tuulivoiman tuotantoyhtiö TuuliWatti on aloittanut jakautumisprosessin kahdeksi yhtiöksi. St1 myy oman tuulivoimatuotantokapasiteettinsa ja kehityshankkeensa suomalaisten työeläketoimijoiden omistamalle Exilion Tuuli Ky:lle. Liiketoimintakaupan loppuun saattaminen edellyttää kaupan ehtojen toteutumista ja prosessin on arvioitu vievän vähintään kolme kuukautta. St1:n ja Exilion Tuulen välinen kauppa käsittää useista tuulipuistoista koostuvan 315 MW tuotantokapasiteetin sekä 475 MW verran kehityshankkeita. St1 jatkaa kaupan kohteena olevien puistojen operointia ostajan lukuun.

”Pohjoisen tuulivoimalla tulee olemaan merkittävä rooli vauhdilla kasvavan uusiutuvan sähkön tarpeen tuotannossa. St1 on pohjoismainen energiayhtiö ja tavoittelemme strategiamme mukaisesti merkittävää tuotantokapasiteettiä pohjoismaisilla tuulivoimamarkkinoilla. Kaupalla haluamme vapauttaa pääomaa uusiin teollisen tuulivoiman investointeihin”, kertoo St1 Nordic Oy:n toimitusjohtaja Henrikki Talvitie.

Tällä hetkellä St1:llä on käynnissä useita tuulivoimahankkeita Norjassa ja Ruotsissa. Näistä pisimmällä on luvitusvaiheessa oleva 800 MW:n Davvin tuulipuistohanke Itä-Finnmarkin pohjoisosassa Norjassa.

Lisätietoja:

St1 Nordic Oy, toimitusjohtaja Henrikki Talvitie, puh. +358 10 557 11
St1 Nordic Oy, viestintäpäällikkö Liisa Joenpolvi, puh. +358 10 557 2419
Exilion Management Oy Investment Manager Pasi Valasjärvi, tel. +358 50 469 7643

St1 Nordic Oy on pohjoismainen energiakonserni, jonka visiona on olla CO2-hyvän energian valmistaja ja myyjä. Konserni tutkii ja kehittää taloudellisesti kannattavia ja ympäristön kannalta kestäviä energiaratkaisuja. St1 keskittyy polttonesteiden markkinointiin, öljynjalostukseen sekä uusiutuvan energian ratkaisuihin, kuten jätepohjaisiin edistyneisiin etanolipolttonesteisiin ja teolliseen tuulivoimaan. Konsernilla on kaikkiaan 1300 St1- ja Shell-huoltoasemaa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. St1:n pääkonttori on Helsingissä ja sen palveluksessa on 770 henkilöä. www.st1.com

arrow-right
Edellinen
St1:n mittausverkostossa havaittiin 1,2 magnitudin mikrojäristys

17.05.20

Seuraava
St1 Nordic Oy:n välitilinpäätöstiedote tammi-kesäkuu 2020

31.08.20

Liittyvät artikkelit

Lue kaikki