St1 Nordic Oy:n tilinpäätöstiedote 2017

Konsernin keskeiset tunnusluvut 2017 Pro forma
tilintarkastamaton
2017 2016
Liikevaihto, MEUR 6540,7 5099,8 4390,4
Liikevoitto/tappio, MEUR 263,1 176,6 150,5
Liikevoitto % liikevaihdosta 4,0 3,5 3,4
Tilikauden tulos, MEUR 209,1 372,8 112,7
Oman pääoman tuotto %   23,4* 30,9
Omavaraisuusaste   42,7 31,3

St1 selkeytti rakennettaan 31.12.2017 fuusioimalla St1 Group -sisarkonsernin emoyhtiön St1 Group Oy:n St1 Nordic Oy:öön. Vanhan St1 Nordic -konsernin liikevaihto vuonna 2017 oli 5.099,8 miljoonaa euroa, mikä oli 709,4 miljoonaa euroa (16 %) enemmän kuin edellisenä vuonna.  St1 Nordic esittää myös pro forma tuloslaskelmaluvut, jotka kuvaavat millainen St1 Nordic -konsernin vuoden 2017 tulos olisi voinut olla jos St1 Group Oy:n fuusioituminen olisi tapahtunut 1.1.2017. Pro forma liikevaihto oli 6.540,7 miljoonaa euroa, josta 22 % tuli Suomesta, 52 % Ruotsista ja 26 % Norjasta.

Konsernin liikevoitto kasvoi 176,6 miljoonaan euroon edellisvuoden 150,5 miljoonasta eurosta. Tulosta kasvatti erityisesti norjalaisen 39 St1-automaattiasemaa käsittävän ketjun, St1 Norge Automat AS:n myynti syyskuussa 2017. Fuusiossa syntyneen konsernin pro forma liikevoitto oli 263,1 miljoonaa euroa.

Tilikauden tulos oli 372,8 miljoonaa euroa sisältäen 231,8 miljoonan euron fuusiovoiton. Ilman fuusiovoittoa tilikauden tulos olisi 141,1 miljoonaa euroa (edellisen vuoden tulos 112,7 miljoonaa euroa). Konsernin pro forma tulos oli 209,1 miljoonaa euroa.

Konsernin oma pääoma kasvoi fuusion myötä 800,1 miljoonaan euroon ja omavaraisuusaste vahvistui 42,7:ään. Liiketoiminnan kassavirta heikkeni 80,1 miljoonaan euroon käyttöpääoman sitoutumisen vuoksi.

Kim Wiio, St1 Nordic Oy:n toimitusjohtaja

St1 toteutti vuoden vaihteessa onnistuneesti St1 Nordic ja St1 Group konsernien fuusion. Kaikki energialiiketoimintamme Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa, mukaan lukien Göteborgin öljynjalostamo, on nyt samassa konsernissa.

St1 jatkaa vahvasti uusiutuvan energian kehityshankkeita. Hankimme syksyllä 2017 kokonaan omistukseemme sahanpurua raaka-aineena käyttävän Cellunolix -bioetanolilaitoksen Kajaanissa. Laitos otettiin käyttöön vuoden 2017 lopulla ja tänä vuonna keskitymme nostamaan tuotantoa kohti kapasiteetin mukaista tavoitetta. Toisen pilottilaitoksen, geotermisen lämmön tuotantoon tähtäävän St1 Deep Heat Oy:n projekti Espoon Otaniemessä on osoittautunut haasteelliseksi porausteknologian osalta ja poraustyö on kestänyt oletettua kauemmin. Odotamme että pääsemme projektin seuraavaan vaiheeseen, veden virtauksen testaamiseen, keväällä. Tämän jälkeen päätetään poraustyön loppuvaiheista.

Marraskuussa 2017 allekirjoitetun norjalaisen Statoil Fuel & Retail Marine AS:n oston odotetaan toteutuvan ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Etsimme jatkuvasti uusia liiketoimintamme kasvumahdollisuuksia. Tätä tukemaan siirrymme organisaatiossamme pohjoismaisiin vastuualueisiin vuoden 2018 aikana. Osana uudistusta Henrikki Talvitie aloittaa St1 Nordic Oy:n toimitusjohtajana 1.6.2018 alkaen. Henrikillä on vahva osaaminen kansainvälisessä öljykaupassa ja hän toimii tällä hetkellä osakkuusyhtiömme NEOT Oy:n toimitusjohtajana. Toivotamme Henrikin lämpimästi tervetulleeksi St1:een. Kasvuprojektien haku ja tuki aktiivisessa hallitustyöskentelyssä on jatkossa oman työni ytimessä.

Tilintarkastettu taloudellinen informaatio

Konsernituloslaskelma 1.1.2017-31.12.2017, 1.1.2016-31.12.2016
Konsernitase 31.12.2017, 31.12.2016
Konsernin rahoituslaskelma 1.1.2017-31.12.2017, 1.1.2016-31.12.2016

Tilintarkastamaton pro forma konsernituloslaskelma 1.1.2017 – 31.12.2017

St1 Nordic Oy julkaisee integroidun raportin 30.4.2018 ja ensimmäisen vuosipuoliskon osavuosituloksen 31.8.2018.

Lisätietoja

Rahoitusjohtaja Kati Ylä-Autio 010 557 5263

Toimitusjohtaja Kim Wiio 010 557 11

arrow-right
Edellinen
St1 teki oman rekrytointikanavan huoltoasema-alalle

28.03.18

Seuraava
Kutsu yhtiökokoukseen

03.04.18

Liittyvät artikkelit

Lue kaikki