Kirjallisen menettelyn lopputulos: ehdotettu päätös hyväksytty

St1 Nordic Oy on 4.6.2014 laskenut liikkeeseen 100 miljoonan euron vakuudettoman joukkovelkakirjalainan (ISIN-koodi FI4000097191), joka on otettu kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle monenkeskiselle First North Bond Market Finland -markkinapaikalle. 8.6.2017 tiedottamaansa St1 Group Oy:n ja St1 Nordic Oy:n väliseen suunniteltuun sulautumiseen liittyen St1 Nordic Oy tiedotti 12.6.2017 joukkovelkakirjalainan ehtojen mukaisesta joukkovelkakirjalainan haltijoille osoitetusta kirjallisesta menettelystä. Kirjallinen menettely koski tiettyjen St1 Group -konsernin vastuiden siirtämistä St1 Nordic -konserniin suunnitellun sulautumisen yhteydessä. Joukkovelkakirjanhaltijoiden tuli antaa kirjallista menettelyä koskevat äänensä joukkovelkakirjanhaltijoiden asiamiehenä toimivalle Nordic Trustee Oy:lle viimeistään 3.7.2017 mennessä.

Nordic Trustee Oy on tänään 3.7.2017 ilmoittanut St1 Nordic Oy:lle, että riittävä määrä joukkovelkakirjanhaltijoita on osallistunut kirjalliseen menettelyyn päätösvaltaisuuden saavuttamiseksi. Päätösehdotus sai 100 prosenttia kaikista kirjallisessa menettelyssä annetuista äänistä, ja näin ollen ehdotus hyväksyttiin. Nordic Trustee Oy:n englanninkielinen kirjallisen menettelyn lopputulosta koskeva ilmoitus on tämän yhtiötiedotteen liitteenä 1.

Lisätietoja

Kim Wiio, toimitusjohtaja, puh. 010 557 11
Kati Ylä-Autio, rahoitusjohtaja, puh. 010 557 5263

St1 on pohjoismainen energiakonserni, jonka visiona on olla CO2-hyvän energian valmistaja ja myyjä. Yritys tutkii ja kehittää taloudellisesti kannattavia ja ympäristön kannalta kestäviä energiaratkaisuja. St1 koostuu kahdesta sisarkonsernista: St1 Nordickeskittyy polttonesteiden markkinointiin Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa sekä uusiutuvan energian ratkaisuihin, kuten jätepohjaisiin edistyneisiin etanolipolttonesteisiin ja teolliseen tuulivoimaan. Konsernilla on kaikkiaan 1400 St1- ja Shell-huoltoasemaa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Sisarkonserni St1 Group keskittyy puolestaan öljynjalostukseen Ruotsissa. St1:n pääkonttori on Helsingissä ja yrityksen palveluksessa on 700 henkilöä. www.st1.eu

arrow-right
Edellinen
Uutisoitu polttoaineiden jakelun mahdollinen keskeytyminen ei koske St1- eikä Shell-ketjuja

20.06.17

Seuraava
St1 suunnittelee kehittyneiden biopolttoaineiden tuotannon laajentamista uusiutuvaan dieseliin

17.07.17

Liittyvät artikkelit

Lue kaikki