Ensimmäiset huoltamokahvilatyöntekijät valmistuivat St1:n uudesta koulutusohjelmasta

Tavoitteena valtakunnallinen ammattitutkinto

Energiayhtiö St1 on kehittänyt huoltamokahvilatyöntekijän ammattiin johtavan tutkinnon. Ensimmäiset kymmenen pilottikoulutukseen osallistunutta valmistuivat tammikuussa ja osa heistä on jo rekrytoitu St1- tai Shell-asemaverkostoon. St1:n tavoitteena on kehittää koulutusohjelmasta koko alan yleispätevä ammattitutkinto. Yhteistyökumppanina koulutuksessa toimi Elpa Pro Oy.

”Pilottikoulutus koostui 84 opintopäivästä, jotka jakautuivat kolmeen eri jaksoon. Kouluttajina toimivat Elpa Pron ja St1:n asiantuntijat. Kahden kuukauden työharjoittelujakso suoritettiin verkostomme jakeluasemilla, asemien esimiesten johdolla”, St1:n kenttäkoulutuspäällikkö Sami Strandman kertoo.

TE-toimiston hakuprosessin kautta koulutusohjelmaan valikoitui eri ikäisiä opiskelijoita pääkaupunkiseudulta. Rekrytointi on parhaillaan käynnissä ja osa tutkinnon suorittaneista ja St1-ammattiosaamiskortin saaneista on jo rekrytoitu yhtiön St1- ja Shell-asemille töihin.

Sami Strandmanin mukaan pilottikoulutus onnistui erinomaisesti. Tarkoituksena onkin jatkaa ja edelleen kehittää koulutusohjelmaa. Kevään aikana koulutukseen kootaan uusi 25 opiskelijan ryhmä Uudenmaan alueelta. Jatkossa tavoitteena on kehittää koulutusohjelmasta valtakunnallinen koko alan ammattitutkinto.

”Pilottikoulutus osoitti, että alalle räätälöity ammattikoulutus on oivallinen tapa hakea verkostoon hyviä ja sitoutuneita työntekijöitä.  Näin varmistamme asiakkaillemme teiden parhaan asiakaspalvelun ja samalla luomme motivoituneille opiskelijoille uuden väylän työelämään”, Strandman linjaa.

Mahdollisuutta työllistyä arvostaa myös yksi pilottikoulutukseen osallistuneista opiskelijoista, Saman Mäkilä. Hän aloitti heti tammikuussa huoltamokahvilatyöntekijäksi valmistuttuaan työt Myllypuron Shell-asemalla, missä suoritti aiemmin myös työharjoittelujakson.

”Tähän saakka työkokemuksen puute on ollut iso este työpaikan löytämiselle, vaikka ammattitaitoa minulla olisi ollut koulutuksen puolesta. St1:n koulutuksessa on yhdistetty sekä opinnot että käytännön työharjoittelu hyvin siten, että ne tukevat toisiaan. Näin olen jo päässyt näyttämään osaamistani työelämässä. Koulutus oli todella antoisa, opettajat hyviä ja opiskelijaryhmä piti tiiviisti yhteyttä. Olen erittäin iloinen, että sain heti työpaikan Myllypuron Shelliltä, joka oli tuttu paikka harjoittelujaksolta”, Saman Mäkilä kertoo.

Lisätietoja:
Kenttäkoulutuspäällikkö Sami Strandman, St1 Oy
050-573 9245, sami.strandman@st1.fi

St1 Nordic Oy on pohjoismainen energiakonserni, jonka visiona on olla CO2-hyvän energian valmistaja ja myyjä. Konserni tutkii ja kehittää taloudellisesti kannattavia ja ympäristön kannalta kestäviä energiaratkaisuja. St1 keskittyy polttonesteiden markkinointiin, öljynjalostukseen sekä uusiutuvan energian ratkaisuihin, kuten jätepohjaisiin edistyneisiin etanolipolttonesteisiin ja teolliseen tuulivoimaan. Konsernilla on kaikkiaan 1300 St1- ja Shell-huoltoasemaa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. St1:n pääkonttori on Helsingissä ja sen palveluksessa on yli 750 henkilöä. www.st1.eu

arrow-right
Edellinen
Kristine Vergli Grant-Carlsen St1 Norjan uudeksi toimitusjohtajaksi

02.01.19

Seuraava
TuuliWatti oli kustannustehokkaimpia uusiutuvan energian kilpailutuksessa

26.03.19

Liittyvät artikkelit

Lue kaikki